top of page

O mnie

Monika Manduk-Chuchla

Konsultacje psychologiczne i psychoterapia.

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji, psychoterapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

W swojej pracy kieruję się dobrem pacjenta, a szczególny nacisk kładę na budowanie relacji terapeutycznej w poszanowaniu godności i praw osoby. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W pracy terapeutycznej pomagam osobom, które czują się zagubione i utraciły poczucie sensu i celu w życiu, cierpią z powodu zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, mającym doświadczenia w obszarze przemocy w rodzinie, współuzależnionym, przeżywającym kryzys emocjonalny i w relacjach, a także osobom po stracie bliskich.

Zapraszam wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć, zaakceptować i docenić siebie, odkryć swoją wartość i rozwinąć skrzydła, a przede wszystkim uzyskać wsparcie w przeżywaniu trudności w ważnych dla siebie relacjach.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.
Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Zapraszam młodzież od 16 r.ż. i osoby dorosłe.

Monika Manduk-Chuchla www2-3.jpg
Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi
w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie - w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania
oraz w pracy indywidualnej i grupowej z klientami / pacjentami w Polsce i Wielkiej Brytanii.

bottom of page